About me

Lawyer, Human Rights Advocate, formal mediator, activist

She was born on 04.01.1969 in Sivas, Turkey where she completed her primary, middle and high school education. Between the years 1989 and 1991, she worked in Project development and Marketing in a software company. Between 1992 and 1995, she worked in analysis and report-writing in an engineering company. She started her work as a freelance lawyer in 1996. In parallel, she has been a Trustee of İHH İnsani Yardım Vakfı (Humanitarian Relief Foundation) and the Head of its Law and Human Rights Committee for 11 years. She has been a member of National Human Rights Institution of Turkey.

Sonmez is working as vice president of IHAK Human Rights and Justice Movement since 2017

Profession      :      Lawyer (registered in Istanbul Bar Association under No 21816) ve

Official mediator (Registered under No 2015/1759)

 

University degrees:

Bachelor in Law at Marmara University Law Faculty

Bachelor in International Relations at Anadolu University Faculty of Economics

 

Work in the field of Human Rights

 1. Theoretical and practical studies were realized as related to the following topics. The below-mentioned topics have taken a central part in her work especially since 1996
  1. Violations of the Right to Life
  2. Freedom of Belief
  3. Freedom of Expression
  4. Unlawful arrests and custody
  5. Abolishing of torture and degrading treatment, and punishment of people involved in it
  6. Abolishing of discrimination and Islamophobia
  7. The Right to Education
  8. The Penal institutions
  9. Children’s Rights
  10. Handicapped individuals’ Rights
  11. Refugee Rights
  12. The Right to work
  13. Freedom of Association
  14. The Headscarf Ban
  15. Theoretical and practical work and lawsuit follow-up related to intended discrimination against women, and problems faced by women regarding their rights

 

 1. She organized hundreds of seminars about “Our Rights” with organizations of the Civil Society and local authorities, as well as many programs and activities related to the topic of Human Rights in primary, middle and high schools and universities;
 2. Various case studies, field observation reports and findings reports published and cases follow-ups in cooperation with many Civil and Official Organizations inside and outside of Turkey;
 3. Legal work, field studies, findings reports, organization of conferences and meetings, and guidance to the victims of injustice, war and conflicts in regions such as Palestine, Afghanistan, Iraq, Chechnya, Bosnia, Syria, Egypt, Myanmar, Tunisia, East Turkistan, Ethiopia, Guantanamo;
 4. Studies about the Kurdish issue and Legal work for the benefit of its victims.
 5. Contributions to Helsinki Citizens Assembly as a legal specialist regarding the process of the law of Associations which was changed in 2005, and the legislative processes in the area of Human Rights;
 6. Organization of International Campaigns for the Palestinian Prisoners;
 7. Articles and presentations about Human Rights in International publications and conferences;
 8. Co-writing of a book titled “Human Rights in Basic Documents” with Advocate M. Balcı;
 9. Management and follow-up of all Legal work in the Turkish Court and International Courts, including the International Criminal Court, regarding the Israeli attack on the Gaza Freedom Flotilla while transporting Humanitarian Aid and sailing towards Gaza on 31 May 2010;
 10. Meetings with different Human Rights entities of the Civil Society, academicians and jurists, and network building in more than 40 countries visited;
 11. Attendance of numerous meetings and workshops regarding Human Rights organized by many entities such as the Turkish Organization for Human Rights;
 12. Guidance to associations in the domain of Association Law and Freedom of Organization;
 13. Representative and speaker in workshops and conferences organized with the cooperation of International Mechanisms such as the United Nations, the European Union and the Organization of Islamic Cooperation;

 

Work within the Civil Society:

Mrs. Sönmez is a founder, manager and member of many Civil Society Organizations:

IHH Humanitarian Relief Foundation (Member of Board of Trustees)

Association of Human Rights and Solidarity with the Oppressed MAZLUMDER (Member of Management Board for many years)

Jurists Association (Active Member and Program Organizer since 2002)

International Union of Jurists (Member)

Women Rights Association against Discrimination (Member)

International Association of Refugee Rights (Founder)

Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association (Founder and Member)

Helsinki Citizens Assembly (Cooperation)

Association of Mediation (Member)

Contributing member, spokesperson and representative in common activities conducted by Platforms like Pro-Solution Coalition, Free Thinking Initiative Group, Anti-War in Iraq Coordination, Iraqi World Conscience Tribunal, and other Organizations subscribing to different visions and schools of thought.

Program Manager and Consultant for numerous Civil Society Youth Associations like Ensar Foundation, ÖNDER, Society of Knowledge Dissemination, TÜRGEV, TÜGVA, Human Civilization Movement, Youth Research Foundation,

Organizer of upcoming Human Rights Education Programs targeting members of Civil Society Organizations specifically in Africa, the Middle-East and Asia.

 

Attended Courses and Programs:

Business Administration, Marketing, Communication, Crisis Management, Planning, Project Management, Capacity Development, Various Law Programs, Mediation, Arbitration, Humanitarian Diplomacy, Humanitarian Aid, International Law, Istanbul Bar Association’s certified Human Rights Program, and many other courses and trainings related to the topic of Human Rights.

Özgeçmiş

Avukat, insan hakları savunucusu, resmi arabulucu, aktivist

04.01.1969’da Sivas’ta doğdu. İl, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1989-1991 yılları arasında bir yazılım şirketinde projelendirme ve pazarlama alanında çalıştı. 1992-1995 yılları arasında bir mühendislik şirketinde analiz ve raporlama üzerine çalıştı. 1996 yılında avukatlığa başladı. Serbest avukat. 2005-2017 yılları arasında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHH’da Mütevelli Heyeti üyesi ve İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanlığını yürüttü. 2015 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mesleği            :         AVUKAT (İstanbul Barosu 21816 Sicil No) ve RESMİ ARABULUCU (2015/1759 Sicil No)

 

Üniversite Eğitimi :

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Eğitimi

 

İnsan Hakları Alanındaki Çalışmalar:

 1. İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki alanlarda teorik ve pratik çalışmaların içinde yer almıştır. Özellikle aşağıdaki başlıklarda 1996’dan bu yana çalışmaktadır.
  1. Yaşam hakkına yönelik ihlaller
  2. Din ve vicdan özgürlüğü,
  3. İfade özgürlüğü
  4. Haksız gözaltı ve yakalamalar,
  5. İşkence, onur kırıcı muamelenin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması
  6. Ayrımcılığın, İslamofobinin önlenmesi
  7. Eğitim hakkı
  8. Cezaevleri
  9. Çocuk Hakları
  10. Engelli Hakları
  11. Mülteci Hakları
  12. Çalışma hakkı
  13. Örgütlenme Özgürlüğü
  14. Başörtüsü yasağı
  15. Kadınlara yönelik ayrımcılık, kadın hakları alanlarında sorun yaşayan mağdurlarla ilgili teorik ve pratik çalışmalar ve davaların takibi
 1. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle beraber halka yönelik yüzlerce “Haklarımız” seminerleri ve yine ilk, orta eğitim kurumları ile üniversitelerde insan hakları eğitim programları organizesi ve çok sayıda okulda insan hakları eğitimi
 2. İnsan hakları ihlallerinin giderilmesinde Türkiye veya dünyanın farklı ülkelerindeki sorun alanlarına dair çeşitli sivil ve resmi kurumlarla çalışmalar, vaka inceleme raporları, saha gözlem ve tespit raporlarının yazılması ve buna dayanan hukuki süreçlerin takibi
 3. Filistin, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Bosna (Srebrenitsa), Suriye, Mısır, Myanmar, Tunus, Doğu Türkistan, Guantanamo, Etiyopya vb insan hakları sorunlarının yaşandığı bölgeler ile savaş ve çatışma bölgelerinde işlenen suçlarla alakalı hukuki çalışmaların yanı sıra çok sayıda çalıştay ve bilimsel toplantı organizesi, sahada inceleme ve raporlama, organizasyonlara katkı, mağdurlara bilgilendirme ve rehberlik
 4. Kürt meselesi üzerine çalışmalar ve mağdurlarla ilgili hukuki çalışmalar
 5. Helsinki Yurttaşlar Derneği’ne uzman hukukçu desteği ile 2005 yılında değişen Dernekler Yasası süreci başta olmak üzere insan hakları ile ilgili alanlarda yasama süreçlerine yönelik çalışmalar
 6. Filistinli esirlerle ilgili vb uluslararası kampanya organizasyonları
 7. İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlar
 8. Temel Belgelerde İnsan Hakları Konulu Kitap (Av.M.Balcı ile birlikte)
 9. 31 Mayıs 2010 tarihinde insani yardım için yola çıkmış olan Gazze Özgürlük Filosu ve özellikle bu filonun Mavi Marmara gemisinde İsrail’in saldırısı ile gerçekleşen suçlara dair ulusal ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil ve diğer ülkelerdeki hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi,
 10. 40’ı aşkın ülkeye yapılan seyahatte insan hakları konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve hukukçu ile irtibat kurulması ve bu network ile sürekli iletişim
 11. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ve Türkiye’deki ilgili kurumların insan hakları toplantı ve çalıştaylarına katılım
 12. Dernek ve vakıflara dernekler hukuku ve örgütlenme özgürlüğü alanında rehberlik
 13. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası mekanizmalar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile yapılan çalıştaylarda organizasyon, temsil, konuşma vb şekilde katkılar

Sivil Toplum Çalışmaları :

Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilikle beraber çok sayıda yerel derneğinin kurucusudur.

İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Mütevelli Heyet Üyesi)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği MAZLUMDER (Uzun yıllar yöneticilik)

Hukukçular Derneği (2002 yılından bu yana üyelik ve aktivitelere destek)

Uluslararası Hukukçular Birliği (üyelik)

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği AKDER (üyelik)

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (Kurucusu)

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği (Kurucusu ve üyelik)

Helsinki Yurttaşlar Derneği (Projelerde işbirliği))

Arabuluculuk Derneği (üyelik)

Çözüme Evet Koalisyonu, Düşünceye Özgürlük Girişim Grubu, Irak’ta Savaş’a Hayır Koordinasyonu, Irak Dünya Vicdan Mahkemesi gibi farklı görüş ve düşünceden kişi ve kurumların ortak platformlarında yürütülen çalışmalar, temsil, sözcülük vb katkılar

Ayrıca Ensar Vakfı, Önder, İlim Yayma Cemiyeti, Türgev, Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva), İnsan Medeniyet Hareketi, Araştırma Gençlik Vakfı gibi gençlik çalışması yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun gençlerine yönelik programlarına destek ve danışmanlık

Ağırlıklı olarak Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkeleri olmak üzere yabancı sivil toplum kuruluşlarının heyetlerine Türkiye’de veya ülkelerinde insan hakları eğitimi

Katıldığı Eğitim Programları ve Kurslar:

İşletme, pazarlama, iletişim, kriz yönetimi, planlama, proje yönetimi, kapasite geliştirme, çeşitli hukuk programları, arabuluculuk, tahkim, insani diplomasi, insani yardım, uluslararası hukuk, İstanbul Barosu Sertifikalı İnsan Hakları Eğitim Programı ve birçok insan hakları konulu eğitim programları ile birçok alanda çok sayıda eğitim programı ve kurs