Özgeçmiş

Avukat, insan hakları savunucusu, resmi arabulucu, aktivist

04.01.1969’da Sivas’ta doğdu. İl, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1989-1991 yılları arasında bir yazılım şirketinde projelendirme ve pazarlama alanında çalıştı. 1992-1995 yılları arasında bir mühendislik şirketinde analiz ve raporlama üzerine çalıştı. 1996 yılında avukatlığa başladı. Serbest avukat. Aynı zamanda son 11 yıldır İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHH’da Mütevelli Heyeti üyesidir ve İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir.

Mesleği            :         AVUKAT (İstanbul Barosu 21816 Sicil No) ve RESMİ ARABULUCU (2015/1759 Sicil No)

 

Üniversite Eğitimi :

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Eğitimi

 

İnsan Hakları Alanındaki Çalışmalar:

 1. İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki alanlarda teorik ve pratik çalışmaların içinde yer almıştır. Özellikle aşağıdaki başlıklarda 1996’dan bu yana çalışmaktadır.
  1. Yaşam hakkına yönelik ihlaller
  2. Din ve vicdan özgürlüğü,
  3. İfade özgürlüğü
  4. Haksız gözaltı ve yakalamalar,
  5. İşkence, onur kırıcı muamelenin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması
  6. Ayrımcılığın, İslamofobinin önlenmesi
  7. Eğitim hakkı
  8. Cezaevleri
  9. Çocuk Hakları
  10. Engelli Hakları
  11. Mülteci Hakları
  12. Çalışma hakkı
  13. Örgütlenme Özgürlüğü
  14. Başörtüsü yasağı
  15. Kadınlara yönelik ayrımcılık, kadın hakları alanlarında sorun yaşayan mağdurlarla ilgili teorik ve pratik çalışmalar ve davaların takibi
 1. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle beraber halka yönelik yüzlerce “Haklarımız” seminerleri ve yine ilk, orta eğitim kurumları ile üniversitelerde insan hakları eğitim programları organizesi ve çok sayıda okulda insan hakları eğitimi
 2. İnsan hakları ihlallerinin giderilmesinde Türkiye veya dünyanın farklı ülkelerindeki sorun alanlarına dair çeşitli sivil ve resmi kurumlarla çalışmalar, vaka inceleme raporları, saha gözlem ve tespit raporlarının yazılması ve buna dayanan hukuki süreçlerin takibi
 3. Filistin, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Bosna (Srebrenitsa), Suriye, Mısır, Myanmar, Tunus, Doğu Türkistan, Guantanamo, Etiyopya vb insan hakları sorunlarının yaşandığı bölgeler ile savaş ve çatışma bölgelerinde işlenen suçlarla alakalı hukuki çalışmaların yanı sıra çok sayıda çalıştay ve bilimsel toplantı organizesi, sahada inceleme ve raporlama, organizasyonlara katkı, mağdurlara bilgilendirme ve rehberlik
 4. Kürt meselesi üzerine çalışmalar ve mağdurlarla ilgili hukuki çalışmalar
 5. Helsinki Yurttaşlar Derneği’ne uzman hukukçu desteği ile 2005 yılında değişen Dernekler Yasası süreci başta olmak üzere insan hakları ile ilgili alanlarda yasama süreçlerine yönelik çalışmalar
 6. Filistinli esirlerle ilgili vb uluslararası kampanya organizasyonları
 7. İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlar
 8. Temel Belgelerde İnsan Hakları Konulu Kitap (Av.M.Balcı ile birlikte)
 9. 31 Mayıs 2010 tarihinde insani yardım için yola çıkmış olan Gazze Özgürlük Filosu ve özellikle bu filonun Mavi Marmara gemisinde İsrail’in saldırısı ile gerçekleşen suçlara dair ulusal ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil ve diğer ülkelerdeki hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi,
 10. 40’ı aşkın ülkeye yapılan seyahatte insan hakları konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve hukukçu ile irtibat kurulması ve bu network ile sürekli iletişim
 11. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ve Türkiye’deki ilgili kurumların insan hakları toplantı ve çalıştaylarına katılım
 12. Dernek ve vakıflara dernekler hukuku ve örgütlenme özgürlüğü alanında rehberlik
 13. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası mekanizmalar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile yapılan çalıştaylarda organizasyon, temsil, konuşma vb şekilde katkılar

Sivil Toplum Çalışmaları :

Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilikle beraber çok sayıda yerel derneğinin kurucusudur.

İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Mütevelli Heyet Üyesi)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği MAZLUMDER (Uzun yıllar yöneticilik)

Hukukçular Derneği (2002 yılından bu yana üyelik ve aktivitelere destek)

Uluslararası Hukukçular Birliği (üyelik)

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği AKDER (üyelik)

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (Kurucusu)

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği (Kurucusu ve üyelik)

Helsinki Yurttaşlar Derneği (Projelerde işbirliği))

Arabuluculuk Derneği (üyelik)

Çözüme Evet Koalisyonu, Düşünceye Özgürlük Girişim Grubu, Irak’ta Savaş’a Hayır Koordinasyonu, Irak Dünya Vicdan Mahkemesi gibi farklı görüş ve düşünceden kişi ve kurumların ortak platformlarında yürütülen çalışmalar, temsil, sözcülük vb katkılar

Ayrıca Ensar Vakfı, Önder, İlim Yayma Cemiyeti, Türgev, Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva), İnsan Medeniyet Hareketi, Araştırma Gençlik Vakfı gibi gençlik çalışması yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun gençlerine yönelik programlarına destek ve danışmanlık

Ağırlıklı olarak Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkeleri olmak üzere yabancı sivil toplum kuruluşlarının heyetlerine Türkiye’de veya ülkelerinde insan hakları eğitimi

Katıldığı Eğitim Programları ve Kurslar:

İşletme, pazarlama, iletişim, kriz yönetimi, planlama, proje yönetimi, kapasite geliştirme, çeşitli hukuk programları, arabuluculuk, tahkim, insani diplomasi, insani yardım, uluslararası hukuk, İstanbul Barosu Sertifikalı İnsan Hakları Eğitim Programı ve birçok insan hakları konulu eğitim programları ile birçok alanda çok sayıda eğitim programı ve kurs